Biography

11. března 2015 v 18:37 | tea
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miranda Kerr je Australská modelka. Narodila se v roce 1983. Narodila se na venkově ve městě zvaném Gunnedah a je Srbka, Íránka, Turkyně, a také Filipínka. Kerr začala s modelingem už ve 13ti letech kdy vyhrála v soutěži Dolly / Impulse Modelling Competition v roce 1997. Její vítězství vyvolalo značnou pozornost médií. Její úspěch modelky byl fenomenální, který i dnes pokračuje. Miranda má velký rozsah svého povolání a také dělá hodně kampaní.

OSOBNÍ ŽIVOT:
V roce 2003 začala Miranda chodit s realitním makléřem Adrianem Callimerem. Vztah nedopadl dobře protože byl Adrian zadržen pro různé podvody a na rok byl zavřen, proto Miranda vztah ukončila. Miranda praktikuje Nachiristický buddhismus. Snaží se přinést do svého života mnoho harmonie a klidný mír. Kvůli této víře cvičí Miranda každé ráno a večer 20 minut jógu, meditiuje a čte si o spiritualitě. Na začátku roku 2008 začala Miranda chodit s Orlandem Bloomem, který má stejnou víru.
Miranda Kerr is Australian model. She was born in 1983. She was born in the countryside in a town called Gunnedah and Serb, íránka, a Turk, and Filipino. Kerr began modeling in the 13 years he had won the contest Dolly / Impulse Modeling Competition in 1997. Her victory provoked considerable media attention. Its success has been phenomenal models, which continue today. Miranda has a great range of their profession and also makes a lot of campaigns.

Personal life:
In 2003, Miranda began to go out with a real estate broker Adrian Callimerem. The relationship did not fare well because Adrian was detained for various scams and year was closed, so Miranda relationship ended. Miranda Nachiristický practiced Buddhism. They try to bring into your life a lot of harmony and calm peace. Because of this belief Miranda practicing every morning and evening yoga 20 minutes, meditiuje and read about spirituality. In early 2008, began dating Miranda and Orlando Bloom, who has the same faith.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Aktuální články

Reklama